biosis red grape seed

biosis red grape seed องุ่นเป็นไม้ยืนต้นชนิดเถาไม้เลื้อย

biosis red grape seed องุ่นเป็นไม้ยืนต้นชนิดเถาไม้เลื้อย ผลองุ่นเรียงตัวเป็นพวงยาวขนาดใหญ่ ผลมีเนื้อมาก ฉ่ำน้ำ องุ่นมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Vitis Vinifera มีการศึกษาถึงองค์ประกอบและคุณสมบัติทางเคมีตั้งแต่ยุคต้นๆ ของศตวรรษที่ 20 จนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน ซึ่งทำให้พบว่าองุ่นในสายพันธ์ที่ต่างกันจะมีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกันไปด้วย จากการศึกษาทำให้เรารู้จักสารประกอบทางเคมีจำนวนมากที่สกัดแยกได้จากส่วนต่างๆ ขององุ่น ไม่ว่าเป็นใบ ผล หรือว่าส่วนอื่นๆ ของต้นองุ่น แต่ในจำนวนสารประกอบทั้งหลายเหล่านี้มีสารประกอบที่น่าสนใจที่สุดที่สกัดได้จากเมล็ดองุ่น คือ โอพีซี (OPC) ซึ่งพบว่ามีฤทธิ์โดดเด่นในเชิงการรักษาโรค สาร OPC เป็นสารประกอบธรรมชาติที่พบได้ในพืชทั่วไป ที่มีชื่อเรียกมากมายหลายชื่อ เช่น โปรแอนโธไซยานิดินส์(Proanthocynaidins), ลิวโคแอนโซไซยานินส์ (Leucoanthocynanins), โปรไซยานิดินส์ (Procyanidins), พิคโนจีนอล(Pycnogenol) biosis red grape seed. biosis red grape seed แหล่งของ OPC จากธรรมชาติได้แก่พืชต่างๆ ซึ่งพืช 2 ชนิดที่นับว่าเป็นแหล่งสำคัญ และได้รับความนิยมในการสกัดOPC คือ เมล็ดองุ่นและเปลือกสน สารออกฤทธิ์สำคัญที่สกัดได้จากเมล็ดองุ่นนี้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง ประโยชน์ของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นในการรักษาโรค – การทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมื่อเร็วๆ นี้โดย ด๊อกเตอร์ ดีบาซิส แบคซี่ มหาวิทยาลัยครีตั้น ในเมืองโอมาฮ่า มลรัฐเนบราสก้า ยืนยันถึงคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความแรงสูงของสารสกัดจากเมล็ดองุ่น เขาพบว่ามันมีประสิทธิภาพมากในการขจัดอนุมูลอิสระชนิดซุปเปอร์ออกไซด์ และไฮดร็อกซิล biosis red grape seed – สาร OPC ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและต่อต้านความเสื่อมสภาพของหลอดเลือด โดยมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถจับตัวได้ดีกับสารที่มีหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงและยืดหยุ่นให้เส้นเลือดจำพวกอีลาสติกไฟเบอร์ ได้แก่ คอลลาเจนและอีลาสติน ซึ่งจะช่วยให้เลือดมีคุณสมบัติทางชีวเคมีได้ดีขึ้น ระบบการหมุนเวียนเลือดดีขึ้น – ช่วยบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของเส้นเลือดหลายชนิด เช่น เส้นเลือดฝอยเปราะ เส้นเลือดขอด การขาดเลือดมาเลี้ยงเส้นเลือดส่วนปลาย เช่น ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีการเสื่อมของเส้นประสาท – พบว่าสามารถลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด และลดขนาดของคอเลสเตอรอลที่เกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดให้เล็กลง เพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของเส้นโลหิต ป้องกันเส้นเลือดแตก รั่วและเสื่อมสภาพ ลดการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด ยับยั้งอาการบวมและอักเสบ มีรายงานว่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นช่วยป้องกันและบรรเทาโรคหัวใจ และโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดในสมอง – เมล็ดองุ่นสกัดถูกนำมาเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง biosis red grape seed เนื่องจากสามารถลดการเกิดออกซิเดชั่น ป้องกันคอลลาเจนเสื่อมสภาพ ป้องกันอิลาสตินเสื่อมสภาพ จึงช่วยลดริ้วรอย ความเหี่ยวย่นของผิวหนัง – การศึกษาในยุโรปพบว่าช่วยป้องกันความผิดปกติที่จอรับภาพในตา (เรติน่า) และป้องกันกล้ามเนื้อลูกตาเสื่อมตามวัย (โรค AMD) ทำให้การมองเห็นดีขึ้น – โดยฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างแรงทำให้มีผลดีต่อสุขภาพ เพราะสามารถป้องกันและลดการทำลายล้างจากสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายเราอยู่ตลอดเวลา จากปัจจัยภาพยในร่างกายและปัจจัยภายนอกซึ่งส่งผลให้เกิดความเสื่อมและอ่อนแอของร่างกายโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นระบบหลอดเลือด หัวใจ ผิวหนัง ตา ความปลอดภัยของสารสกัดจากเมล็ดองุ่น จากการศึกษาในหนูทดลองให้กินโปรแอนโทไซยานิน หรือ OPC แล้วศึกษาความเป็นพิษอย่างฉับพลันพบว่า ค่าแอลดี 50 (LD50) มีค่ามากกว่า 4,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัว แล้วทำการศึกษาความเป็นพิษในด้านอื่นๆ ก็ไม่พบ แม้จะทานในปริมาณสูงมากก็ตาม จากการศึกษาความเป็นพิษเมื่อทานติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยทดลองให้สุนัขกินสารสกัดจากเมล็ดองุ่น 60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว นาน 12 เดือน และให้หนูกินในขนาดเดียวกันนาน 6 เดือน พบว่าไม่มีอันตรายใดๆ…