วิตามินซี 1000

วิตามินซี 1000 วิตามินซีที่มีขายตามท้องตลาด มีทั้งชนิดที่สกัดมาจากธรรมชาติ

วิตามินซี 1000 วิตามินซีที่มีขายตามท้องตลาด มีทั้งชนิดที่สกัดมาจากธรรมชาติ (natural vitamin C) และจากการสังเคราะห์ทางเคมี (synthetic vitamin C) โดยทั้งสองรูปแบบมีข้อแตกต่างกันดังนี้ วิตามินซีจากธรรมชาติ ได้มาจากการสกัดผักและผลไม้ต่าง ๆ มีความเป็นกรดที่ต่ำกว่าแบบที่ได้จากการสังเคราะห์ ซึ่งจะช่วยลดอาการระคายเคืองในทางเดินอาหารได้ นอกจากนี้ยังมีสารไอโอฟลาโวนอยด์ (bioflavonoids) ซึ่งจะช่วยในการดูดซึมวิตามินซี และช่วยเพิ่มความแข็งของหลอดเลือดฝอยในร่างกาย วิตามินซีสังเคราะห์ ได้มาจากการสังเคราะห์ทางเคมี สูญสลายจากกระบวนการอ๊อกซิเดชั่น (oxidation) ได้ง่าย มีความเป็นกรดสูงกว่า อาจระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ง่าย มีข้อดี คือ ราคาถูก และหาซื้อได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีการนำวิตามินซีสังเคราะห์ มาทำปฏิกิริยากับสารอื่น ๆ เพื่อลดความเป็นกรด ซึ่งจะมีเกิดความระคายเคืองทางเดินอาหารลดลง แม้ว่ารูปแบบของวิตามิน ที่มาจากธรรมชาติ และที่มาจากการสังเคราะห์ อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกัน แต่จากการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ ไม่พบว่าทั้งสองรูปแบบมีความแตกต่างกัน ในแง่ของประสิทธิภาพและการออกฤทธิ์ในร่างกาย วิตามินซี 1000. วิตามินซี 1000 วิธีกินวิตามินซี acerola cherry รูปแบบของวิตามินซี ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ แบบเม็ด (tablets) แคปซูล (capsules) และแบบเม็ดเคี้ยว (chewable tablets) นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายในรูปแบบผงฟู่และชนิดเหลว โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ มักจะมีวิตามินซีในปริมาณ 25 ถึง 1,000 มิลลิกรัม อะเซโรล่า เชอรี่ จากการศึกษาค้นพบว่า การดูดซึมวิตามินซีเข้าสู่ร่างกายจะลดลง เมื่อขนาดรับประทานต่อวันเพิ่มสูงขึ้น โดยจะมีอัตราการดูดซึมอยู่ที่ร้อยละ 70 ถึง 80 เมื่อรับประทานในขนาด 30 ถึง 180 มิลลิกรัมต่อวัน และจะลดลงเหลือร้อยละ 50 เมื่อรับประทาน 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน วิตามินซี กินตอนไหน วิตามินซี 1000 โดยทั่วไปวิตามินซีสามารถรับประทานตอนท้องว่างได้ แต่ในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงต่าง ๆ เช่น ความรู้สึกไม่สบายท้อง แสบร้อนหน้าอก คลื่นไส้อาเจียน อาจรับประทานพร้อมอาหารได้ และควรลดขนาดรับประทานต่อครั้ง โดยอาจแบ่งรับประทานครั้งละ 250 ถึง 500 มิลลิกรัม วันละ 2 ถึง 3 ครั้ง การรับประทานในขนาดที่เหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย นอกจากจะทำให้มีประสิทธิภาพดีแล้ว ยังป้องกันการเกิดผลข้างเคียงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับต่อวัน (๊US Recommended Dietary Allowance หรือ USRDA) ของวิตามินซี มีดังต่อไปนี้ วัย ช่วงอายุ เพศชาย (มิลลิกรัม/วัน) เพศหญิง (มิลลิกรัม/วัน) ทารก 0 ถึง 6 เดือน 40 (AI*) 40 (AI) ทารก 7 ถึง 12 เดือน 50 (AI) 50 (AI) เด็ก 1 ถึง 3 ปี 15…